მომსახურება

სმარტნეტის აბონენტებს სულ მალე შეეძლებათ მიიღონ ტელევიზია გადახვევის ფუნქციით