მომსახურება

ვებ-საიტების დამზადება SmartNet-ში

სმარტნეტის აბონენტებს სულ მალე შეეძლებათ მიიღონ ტელევიზია გადახვევის ფუნქციით